USG 4D

 

Dzięki postępowi w technice ultrasonograficznej obrazowanie płodu w technice trójwymiarowej stało się rzeczywistością. Diagnostyka trójwymiarowa 3D/4D daje większe możliwości w rozpoznawaniu wad rozwojowych twarzoczaszki oraz jest metodą uzupełniającą badania techniką konwencjonalną dwuwymiarową 2D w wykrywaniu innych anomalii strukturalnych płodu.

Możliwość zobaczenia twarzy, kończyn i ruchów płodu nienarodzonego jeszcze dziecka w ultrasonografii trójwymiarowej stała się faktem i dla wielu przyszłych rodziców jest niezapomnianym przeżyciem. Zarchiwizowane na płycie DVD zdjęcia i filmy z badania stanowią wspaniałą pamiątkę dla całej rodziny.

Wszystkie badania USG wykonywane są nowym, wysokiej klasy aparatem cyfrowym ultrasonografem SonoAce X8 firmy Medison wg standardów Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego oraz The Fetal Medicine Foundation.

 

USG 3D/4D a  konwencjonalne badanie USG (tzw. 2D):

Podstawową niedoskonałością klasycznego USG 2D jest to, że pozwala ona oceniać tylko jedną płaszczyznę obrazu. Obraz 2D, oparty wyłącznie na skali szarości - przejrzysty dla doświadczonego lekarza - dla laika jest zupełnie nieczytelny. Obraz ten daje wiele informacji klinicznych, jednak nie umożliwia wnikania w jego strukturę przestrzenną, nie daje możliwości tak precyzyjnej analizy anatomii płodu, poznania wyglądu dziecka i jego płci, jak nowa metoda 3D/4D.

Technika 3D/4D pozwala między innymi na dokładne, niemalże fotograficzne zobrazowanie twarzy. Obraz 3D jest wielopłaszczyznowy. W efekcie daje to trójwymiarowe zdjęcie dziecka. Obraz 4D pozwala śledzić ruchy dziecka: mimikę, poruszanie kończynami itp.

 

Korzyści badania 3D/4D:

Poza bardzo realistycznym pokazaniem dziecka, USG pozwala także wykluczyć lub zdiagnozować jego wady rozwojowe. Precyzyjna ocena poszczególnych organów pozwala na ustalenie, czy dziecko rozwija się prawidłowo. Wiele wad można zacząć leczyć jeszcze przed porodem, w łonie matki. Dlatego też, właściwie przeprowadzone badanie USG pozwala rodzicom oczekiwać narodzin dziecka z radością oraz spokojem.

 

Stosując metodę 3D/4D:

uzyskuje się bardzo szczegółowy, trójwymiarowy obraz, co zwiększa istotnie szanse wykrycia i precyzyjnej oceny różnorodnych wad rozwojowych i nieprawidłowości,poznaje się długość, proporcje i ułożenie kończyn, dokładnie ocenia liczbę palców rąk i stóp oraz długość i kształt wszystkich kończyn (ocena kończyn w badaniu 2D jest zazwyczaj dość pobieżna), widzi się mimikę, ruchy dziecka w łonie matki, otrzymuje się wiele innych   informacji, których uzyskanie przy pomocy USG 2D jest często niemożliwe, po właściwie przeprowadzonym badaniu lekarz może być pewny swojej diagnozy.